Strona główna

Strona główna

WARUNKI OGÓLNE:

1. Sklepy internetowe firmy F.H.PRYMUS, znajdujące się na stronach internetowych pod adresami:

-www.optek.pl

umożliwiają dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.

 

2. Sklepy prowadzone są przez firmę:

Firma Handlowa "PRYMUS" Violetta Burgielska

ul. Wałowa 31

57-220 Ziębice

NIP: 887-120-24-90  REGON: 890608531

GIOŚ: E0014832W

 

3. Adres do korespondencji:

F.H. Prymus

ul. Wałowa 31

57-220 Ziębice

biuro@optek.pl


4. Zakup w w/w sklepach internetowych oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

 

5. Ceny towarów znajdujących się w sklepach internetowych „Prymus” są podane w złotych polskich w kwocie brutto.

 

KONTO UŻYTKOWNIKA:

 

1. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji.


2. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym.


3. W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony na stronie internetowej sklepu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas rejestracji klient ustala indywidualne Hasło.


4. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość zapoznania się z regulaminem sklepu oraz akceptuje jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym, co jest konieczne do stworzenia konta użytkownika.


5. W trakcie rejestracji klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego. W takim przypadku Sprzedawca wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych klienta, a także o znanych sprzedawcy lub przewidywanych odbiorcach tych danych.


6. Wyrażenie przez klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych nie warunkuje możliwości zawarcia ze sprzedawcą umowy o świadczenie drogą elektroniczną prowadzenia konta klienta. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie sprzedawcy stosownego oświadczenia Klienta, np. za pośrednictwem poczty elektronicznej.


7. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego klient otrzymuje, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie rejestracji przez sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenie konta klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do konta klienta i dokonywania zmian podanych podczas rejestracji danych.


8. Klient może zgłosić żądanie usunięcia konta klienta sprzedawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia konta klienta przez sprzedawcę, zostanie ono usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania.

 

 

PROCEDURA SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ:

 

1. Podany przez użytkownika adres e-mail jak i telefon może zostać wykorzystany do realizacji składanych zamówień.

 

2. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie przez Zamawiającego formularza zamówienia, udostępnionego przez Prymus na stronach sklepu internetowego.

 

3. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, firma „Prymus” zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

 

4. Zamówienie realizowane jest w terminie do max. 30 dni roboczych od złożenia zamówienia chyba, że wynika inaczej w odrębnej umowie (telefonicznej, pisemnej).

 

5. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.

 

6. Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówień.

 

7. Klient posiada prawo wyboru sposobu dostawy, zgodnie z formularzem zamówienia.

 

8. Koszty wysyłki poza terytorium Polski są ustalane indywidualnie (kwota zależy od wagi paczki).

 

9. Koszty przesyłki są pokrywane przez nabywcę. W określonych przypadkach, opłata za dostawę zamówionych towarów może być przerzucona na firmę „Prymus”.

 

10. Składając zamówienie Nabywca wyraża zgodę na rozpoczęcie usługi przygotowania przesyłki do transportu (pakowanie, zabezpieczanie) oraz wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia transportowego (usługa przewozu paczki).

 

11. W przypadku wystawienia faktury VAT składając zamówienie Nabywca wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu Nabywcy.

 

REKLAMACJE:

 

1. Wszystkie towary objęte są gwarancją.

 

2. Koszty przesyłki przy zwrocie towaru pokrywa klient, chyba że wada wystąpiła w terminie 7 dni od daty nadania wtedy koszty przesyłki pokrywa firma " Prymus".

 

3. Nie przyjmujemy przesyłek odsyłanych na koszt Sklepu lub wysłanych bez uprzedniej konsultacji.

 

PRAWO ZWROTU:

 

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z dnia 31 marca 2000 r.), konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni roboczych od wydania towaru. Po tym terminie nie ma możliwości odstąpienia od umowy sprzedaży.

 

a) Zgodnie z przytoczoną ustawą zwrotowi nie podlegają: - nagrania audio i wizualne oraz zapisane na nośnikach programy komputerowe po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania - świadczenia o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą - towar sprowadzany na zamówienie

 

b) Zasady zwrotu towaru zakupionego przez Internet: Klient ma prawo w terminie 10 dni roboczych od daty zakupu do zwrotu towaru bez podania przyczyny. Zwrotu towaru należy dokonać wysyłając zakupiony towar w oryginalnym opakowaniu z dołączonym dowodem zakupu oraz z podaniem swoich danych personalnych wraz z numerem konta bankowego w celu przelania należności. Zwrot towaru zostanie zaakceptowany tylko w sytuacji kiedy zwracany towar nie będzie nosił żadnych śladów użytkowania oraz widocznych uszkodzeń, będzie technicznie sprawny. Zwrot należności nastąpi niezwłocznie w terminie do 14 dni roboczych. Zwrotowi podlega tylko i wyłącznie wartość zakupionego towaru.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

1. Składając zamówienie Nabywca wyraża zgodę na przetwarzanie (w celu realizacji zamówienia) podanych w formularzu rejestracyjnym danych osobowych przez firmę F.H. Prymus Violetta Burgielska ul. Wałowa 31 57-220 Ziębice.

 

2. Sklep zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883). Zgodnie z tą ustawą Klienci sklepu mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

 

3. Dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie do realizacji zamówień oraz pod warunkiem wyrażenia zgody przez Nabywcę w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez Sklep. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom.

 

4. Dane dotyczące numeru karty płatniczej i rachunku bankowego, nie są znane Sprzedającemu.

 

5. Autoryzacja elektronicznych form płatności odbywa się na stronach internetowych odpowiednich banków lub za pomocą serwisów obsługujących płatności internetowe.

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. Dz.U. nr 22 poz. 271.

 

2. Oferta zawarta na stronie nie jest ofertą w rozumieniu K.C.