Strona główna

Strona główna

POLITYKA PRYWATNOŚCI:

Polityka prywatności niniejszego sklepu (http://optek.pl/ - zwanego dalej Sklep) formułuje zasady gromadzenia, wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych pozyskanych od użytkowników Internetu (zwanego Użytkownik) za pośrednictwem strony Sklepu przez administratora danych osobowych – Firma Handlowa "PRYMUS" Violetta Burgielska, ul. Wałowa 31, 57-220 Ziębice.
Niniejsza Polityka opisuje również reguły obsługiwania plików „cookies” przez Sklep, zgodnie z ustawą – Prawo telekomunikacyjne.


Przetwarzanie danych osobowych


Dane osobowe, jakie będą wymagane w przypadku dokonywania rejestracji i zakupów w Sklepie to:


• imię i nazwisko,
• adres zamieszkania,
• adres do wysyłki, jeśli jest inny niż adres zamieszkania,
• e-mail,
• numer telefonu,
• w przypadku firm - nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej.


Podanie powyższych danych jest dobrowolne jednak niezbędne dla rejestracji w Sklepie lub realizacji zamówienia. Użytkownikom w każdym czasie przysługuje prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych przez administratora danych. Złożenie sprzeciwu możliwe jest w szczególności poprzez przesłanie informacji na adres e-mail Sklepu. W takim przypadku dane osobowe takiego Użytkownika zostaną usunięte lub poddane anonimizacji, chyba że dalsze przetwarzanie danych będzie uzasadnione powszechnie obowiązującymi przepisami prawa (por. art. 23 ust. 1 pkt 1-5 ustawy o ochronie danych osobowych).


Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych zapewniamy wszystkim Użytkownikom serwisu możliwość wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Możliwe jest to po zalogowaniu się na stronie Sklepu.


Dane osobowe Klientów w celu prowadzenia Sklepu, a w szczególności:


• obsługi procesu rejestracji i logowania do konta,

• realizacji zamówień oraz usług dostępnych za pośrednictwem sklepu,
• zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu,
• zawarcia i wykonania umowy sprzedaży produktów (włącznie z dostawą) oraz obsługą reklamacji,


Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom trzecim w celu realizacji zamówienia. Zawartość przekazywanych danych jest ograniczona do wymaganego minimum.


Informacja o cookies.


Sklep nie zbiera automatycznie żadnych danych z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas korzystania z witryny.
Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników pozwalające prawidłowo wyświetlić zawartość oglądanej strony. Sklep nie przechowuje w plikach cookies danych osobowych Użytkowników Sklepu.
Użytkownicy mogą samodzielnie kontrolować sposób obsługi plików cookies za pomocą mechanizmów wbudowanych w używane oprogramowanie służące do przeglądania stron www.


Pliki cookies wykorzystujemy w następujących celach:


• Obsługa logowania - weryfikacja połączenia między użytkownika a naszym serwerem.
• Prezentacja treści - zabezpieczenie przez wyświetlaniem użytkownikowi ponownie tych samych treści,
• Obsługa formularzy - zabezpieczenie serwisu przed działaniem robotów,

 

Administrator danych może dokonywać zmiany w niniejszej Polityce Prywatności w każdym czasie z uwagi na zmiany techniczne Sklepu, nowe funkcjonalności lub modyfikacje Sklepu. Zmiany niniejszej Polityki Prywatności nie mogą pozbawiać Użytkowników praw nabytych i odnoszą one skutek na przyszłość, od daty wprowadzenia zmiany. Użytkownik, który nie będzie zgadzał się na zmiany Polityki Prywatności może w każdej chwili zaprzestać korzystania ze Sklepu.